پاورپوینت درس پنجم تاریخ(1) انسانی دهم

پاورپوینت درس پنجم تاریخ(1) انسانی دهم

پاورپوینت درس پنجم تاریخ(1) انسانی دهم

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 32 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

در این فایل شما با مطالعۀ رویدادهای مهم تاریخ هند و چین باستان، انتظار می رود دستاوردهای برجستۀ تمدنی این کشورها را شناسایی و تأثیرات فرهنگی آنها را بر سایر تمدن ها بیان کنید. جلگه ها و دشت های پیرامون رودهای بزرگ در هند و چین در جنوب و شرق آسیا نیز زادگاه تمدن های کهنی بودند.