پاورپوینت درس ششم تاریخ(1) انسانی دهم

پاورپوینت درس ششم تاریخ(1) انسانی دهم

پاورپوینت درس ششم تاریخ(1) انسانی دهم

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 43 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. یکی از کانون های مهم تمدنی قارۀ اروپا، در سرزمین های جنوب شبه جزیرۀ بالکان و جزیره های مجاور آن در دریاهای مدیترانه واژه که یونان نامیده می شود، به وجود آمد.