پاورپوینت درس چهارم قرآن هشتم

پاورپوینت درس چهارم قرآن هشتم

پاورپوینت درس چهارم قرآن هشتم

نمل به معنای مورچه است

در این سوره داستان مورچگان در ضمن داستان حضرت سلیمان ذکر شده است که سپاه عظیم حضرت سلیمان از بیابانی معروف به وادی نمل ( سرزمین مورچگان ) عبور می کرد . مورچگان در این بیابان با نظم و انظباط مخصوص , مشغول به حرکت و کار وفعالیت بودند که به محض مشاهده سپاه حضرت سلیمان فرمان سنگر گرفتن به مورچگان صادر می کند.    

                                                                    

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 18 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.